Snap1

Photo by Hideyuki Tatebayashi

2012/10/06
Name ルミ・ニーリー
Job ブロガー「fashiontoast」
Spot New York
  • Snap2
  • Snap3
  • Snap4
  • Snap5

Comment

NYファッションウィークコレクション会場にて、ブロガーのルミをキャッチ!

おすすめのスナップ

  • space
  • space
  • space
  • space
  • space
  • space